Ansvarstagande

Ansvarstagande är en viktig del av vår verksamhet och vi vill tydligt kommunicera att vi inte tar ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i informationen på denna hemsida. Vår friskrivning innebär att vi inte kan garantera att all information på hemsidan är korrekt eller aktuell. Vi uppmanar besökare att själva verifiera och dubbelkolla all information innan de agerar utifrån den. Vi friskriver oss även från ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom att förlita sig på informationen på hemsidan. Det är viktigt att använda sin egen bedömning och söka ytterligare rådgivning vid behov. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och pålitlig information, men kan inte garantera att det alltid är fallet.